Missie

Ontslag en/of langdurige arbeidsongeschiktheid veroorzaakt ontegenzeggelijk financiële schadelast zowel voor de werkgever als voor de betrokken werknemer. Strax Outplacement stelt zich ten doel deze schadelast te voorkomen of anders in ieder geval zo veel mogelijk te beperken.