Outplacement & re-integratie

Strax Outplacement B.V. verzorgt vanaf 2003 professionele en resultaatgerichte outplacement- en 2e spoor re-integratie programma’s in opdracht van kleine en middelgrote organisaties. Onze vaste coachlocatie is in het historische stadje Buren (Gelderland).

Onze cliënten zijn meestal "iets ouder" maar vanzelfsprekend niet allemaal hetzelfde, hierdoor zijn ook onze programma’s verschillend voor wat betreft de inhoud, looptijd en intensiteit van de coaching.

Outplacement
Bij (collectief) ontslag heeft uw werkgever geen wettelijke verplichting om u een outplacement programma aan te beiden. Wel is deze verplichting vaak geregeld in CAO's of bij grotere reorganisaties in een sociaal plan. De meeste werkgevers stellen een budget beschikbaar dat u vrij kunt besteden bij een bureau naar keuze. Sommige werkgevers daarentegen willen dat u gebruik maakt van een bureau waar zij goede contacten mee hebben. De hoogte van zo'n budget is vaak afhankelijk van bijvoorbeeld uw leeftijd, uw dienstjaren, uw functie en de hoogte van uw salaris. Bij outplacement programma's kan zowel een werkgever als een cliënt onze directe opdrachtgever zijn.

Re-integratie 2e spoor
Bij re-integratie 2e spoor kan alleen de werkgever van onze cliënt de directe opdrachtgever zijn. Dit vloeit voort uit het feit dat re-integratie 2e spoor een wettelijke verplichting is die de werkgever verplicht is in te zetten en waaraan de werknemer (onze cliënt) verplicht is mee te werken. Re-integratie 2e spoor is dus nooit vrijblijvend. Het UWV beoordeelt achteraf of partijen zich voldoende hebben ingespannen, zo niet dan kan de werkgever een loonsanctie opgelegd krijgen of de cliënt krijgt gedurende een periode minder of geen uitkering. Twijfelt u of u wel voldoende inspanning levert dan kunt u tussentijds altijd een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.  

Na een gratis kennismakingsgesprek besluiten wij samen met de werkgever en de cliënt of een uitgebreid intakegesprek ingepland moet worden. Op basis van de informatie, die uit het intakegesprek en de arbeidsdeskundige rapportage die doorgaans aanwezig is beschikbaar komt, stellen wij een plan van aanpak inclusief offerte op.  Aan het intakegesprek en het opstellen van een plan van aanpak zijn kosten verbonden. In 2019 is ons tarief hiervoor € 725,00 exclusief BTW. 

Neem nu contact met ons op!