Over Strax

Ons vaste kleine team bestaat uit professionals op het gebied van resultaat en oplossingsgerichte coaching. Deze vorm van coaching kan goed ingezet worden als er sprake is van (mogelijk) ontslag al dan niet door arbeidsongeschiktheid. Omdat deze vorm van coaching erg doelgericht is kan zij  behalve bij situaties waar ontslag een rol speelt ook goed ingezet worden bij andere vraagstukken waarbij het gewenste resultaat wel vooraf benoemd kan worden. Te denken valt aan het starten als ZZP'er, het oplossen van een levensvraag bij ouderen of een werknemer die niet goed meer functioneert ondersteunen in een verbetertraject.

Sinds 2013 gebruiken wij voor alle persoonlijke gesprekken, en de zeer incidentele trainingen die wij verzorgen, de bijzonder prettige locatie van De Kamer van Buren aan de Kerkstraat 4 in Buren. Aldaar kunnen we op de eerste verdieping in alle rust met onze clienten spreken zonder dat we gestoord worden. Wij ontvangen onze cliënten alleen op afspraak zodat wij kunnen zorgen dat de privacy gewaarborgd kan worden. Doorgaans zal onze senior coach Frans van Ginkel, (zie foto hiernaast)  namens ons aanwezig zijn bij de kennismakings- en  intakegesprekken. 

Een aantal van onze experts werkt buiten het gezichtsveld van de opdrachtgever en de cliënt, zij zijn hierdoor zeker niet minder belangrijk om een programma succesvol te laten verlopen.

Neem nu contact met ons op!