Visie

Waar mensen werken, worden mensen ontslagen. Zeker in een tijd van economische neergang of recessie kan het de beste werknemers overkomen dat zij geconfronteerd worden met ontslag al dan niet ten gevolge van arbeidsongeschiktheid met als gevolg werkloosheid en inkomensverlies. Wij benaderen deze ongewenste situatie op een persoonlijke maar zakelijke manier met als doel het verkrijgen van een nieuwe (passende) werkplek voor onze cliënt.